Podzemí Vápna

Údajné podzemí ve Vápně

Na začátku roku 2013 se skupina amatérských badatelů rozhodla prozkoumat pravdivost legendy, která pojednává o údajné podzemní chodbě vedoucí z kostela sv. Jiří do bývalé Šusinské tvrze, jejíž poloha je neznámá. Na základě výpovědí pamětníků z Vápna i okolnich vsí bylo zjištěno, že přibližně v roce 1947 tito jako náctiletí navštívili toho podzemí. Jejich verze se trochu rozcházejí. Jedni byli v chodbě, která pokračovala dále do podzemí, druzí v podzemním prostoru. Obojí bylo přístupné propadem na povrchu asi 4 metry do hloubky. Tolik z rozhovoru s pamětníky. Během času celá záležitost upadla v zapomnění a další informace nejsou známy. Na základě těchto zjištění bylo vytipováno možné vhodné místo ke kopání. Během prací se opravdu narazilo na útvar vytvořený lidskou činností. Badatelé odkryli zavalenou chodbu, která po třech metrech končí čelbou. Po malé přestávce proběhl v této lokalitě průzkum psychotronikem i geofyzikální metodou, měřilo se i v kostele sv. Jiří. Tato měření prokázala přítomnost podzemních dutin připomínající tvarem vyraženou štolu, která končí cca po tří stech metrech pod zbytky zdiva kruhového objektu, nacházejících se cca metr a půl pod terénem. Rovněž v kostele se prokázala dutiny pod kněžištěm vedoucí vně kostela směrem k výše zmiňovanému místu. Nutno dodat, že všechny zmiňované prostory jsou vyraženy v masivní opukové vrstvě. Povrchové prozkoumání celého sledovaného prostoru přineslo několik nálezů. Jedná se o středověké železné zemědělské nástroje. Bylo nalezeno také větší množství železité strusky dále i hrot šípu. Veškeré nálezy byly darovány východočeskému muzeu v Pardubicích. Na základě všech těchto zjištění zle usuzovat o osídlení tohoto prostoru již v dávné minulosti. Snažení badatelů pokračuje jen velmi pomalu z důvody nedostatku prostředků i volného času zúčastněných.

Celé toho pojednání je ryze amatérské a nesnaží se nikterak o odborný výklad.

Pohled: částečně odkrytá chodba

Další fáze odkryvu

Čelba chodby

Pohled do výkopu zhora

Nálezy v lokalitě