Heraldika - popis znaku obce

Znak vznikl podle pečeti farního kostela Vápno.
 
Popis znaku
   "V modrém štítě stříbrnou alchymickou značkou vápna, tvořenou rovnoramenným křížem a na něm položeným obloukem, v pravo nahoře provázený zpět  hledící a natočený sv. Jiří s červeným vlajícím pláštěm, sedící na stříbrném koni s červenou uzdou a ohlávkou, zlatým sedlem a modrou sedlovou pokrývkou, držící v pravici stříbrný štít s červeným heroldským křížem a probodávající kopím zakončeným křížem doleva obráceného zlatého draka pod koněm."
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis vlajky

    Vrchní část vlajky tvoří bílý pruh s heroldským červeným křížem a ve spodní části modrého pruhu  uprostřed položená bílá alchymická značka vápna tvořená rovnoramennýmm křížem a na něm položným obloukem.